نشست تخصصی «الزامات محیط زیستی برنامه ششم توسعه» با حضور دکتر ابتکار در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۹۵ در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.