گفتگوی راهبردی «بررسی چالش‌های هیدروپلتیک» با حضور دکتر عراقچی، دکتر پاک سرشت و دکتر حجت میان‌آبادی در تاریخ ۲۴ آبان ۱۳۹۵ در تالار تدبیر مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.