نشست تخصصی «ایران و گذر از جهان تک قطبی به جهان چند قطبی» با حضور دکتر بهروز عبدالوند در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۳۹۵ در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.