گفتگوی راهبردی «بررسی روابط ایران و بریتانیا» با حضور دکتر مجید تفرشی در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۴ در تالار تدبیر مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.