نشست تخصصی «بحران آب تا تهدید امنیت ملی» با حضور دکتر کاوه مدنی در تاریخ ۷ مرداد ۱۳۹۶ در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.