گفتگوی راهبردی «چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان» با حضور دکتر حسام‌الدین آشنا و محمدرضا فرطوسی در تاریخ ۲۳ شهریور ۱۳۹۵ در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.