نشست تخصصی «درآمدی بر اولویت‌های و مسائل سیاست‌گذاری حقوقی و قضایی» با حضور دکتر محمد فاضلی و دکتر باقر انصاری در تاریخ ۲۷ تیر ۱۳۹۵ در تالار تدبیر مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.