گفتگوی راهبردی «نظام مالکیت منابع آبی در ایران» با حضور دکتر باقر انصاری و دکتر غلامرضا مدنیان در تاریخ ۱۲ مرداد ۱۳۹۵ در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.