در این ویدئو «جودی جیمز/Judi James» کارشناس برجسته تلویزیون در زمینه زبان بدن و نویسنده کتاب (The Body Language Bible: The hidden meaning behind people’s gestures and expressions)، به تحلیل رفتارهای پنهان امانوئل مکرون و بوریس جانسون در دیدار دو‌جانبه آن‌ها در کاخ الیزه می‌پردازد.