دیاکو حسینی در این گفتگوی کوتاه با دکتر ناصر هادیان (استاد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل دانشگاه تهران) به موضوع مذاکره با آمریکا و سفر رییس جمهور روحانی به نیویورک می‌پردازد.