علی درستکار در این گفتگوی کوتاه با دیاکو حسینی (مدیر برنامه مطالعات جهانی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری) به موضوع مذاکره با آمریکا و سفر رییس جمهور روحانی به نیویورک می پردازد.