علی درستکار در این گفتگوی کوتاه با محمد قوچانی (روزنامه نگار) به موضوع #مذاکره_با_آمریکا و سفر رییس جمهور #روحانی به #نیویورک می پردازد.