در این ویدئو علی درستکار با ولی کوزه گر کالجی درباره اهمیت امضای توافق نامه ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا صحبت می کند. در سفر رییس جمهور به ارمنستان، توافقنامه تجارت آزاد ایران با اوراسیا امضا شد و از ۵ آبان ماه این توافقنامه اجرایی می شود. مدت این توافق سه سال است و در این مدت ۵۰۲ قلم کالا از طرف اتحادیه و ۳۶۰ قلم کالا از سوی ایران مشمول تعرفه ترجیحی می شوند و در صورت همکاری همه نهادها و سازمان ها و اجرای موفقیت آمیز آن، امکان به صفر رسیدن تعرفه ها و کاهش موانع از مسیر تجارت کشورمان فراهم می شود.