نشست تخصصی «درس‌های قابل فراگیری از تحریم‌های روسیه» با حضور دکتر عباس ملکی، دکتر محمدصادق کریمی و دکتر کرمی در مرداد ۹۸ در تالار تدبیر مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.