در این ویدئو، دکتر مهدی ناجی (استاد اقتصاد دانشگاه تهران و مدیر بخش اقتصاد مرکز بررسی‌های استراتژیک) با دکتر میثم پیله‌فروش (پژوهشگر اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی) درباره نظام یارانه‌ها در ایران، گفتگو می‌کند.