«قانون تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» با هدف پاسخگویی به مشکلات مهاجران، تکمیل نظام حقوقی تابعیت و حمایت از حقوق کودکان و زنان در دوم مهرماه ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی تصویب و پس از تایید شورای نگهبان ابلاغ شد. در جریان تصویب قانون مذکور، سازمان‌ها، نهادها و انجمن‌های مردم‌نهاد دخیل بوده‌اند؛ انجمن «دیاران» ازجمله سازمانهای مردم‌نهادی است که در جریان تصویب لایحه اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان غیر ایرانی، نقش بازوی مشورتی معاونت وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی را به عهده داشته و تجربه موفقی از مشارکت در سیاستگذاری اجتماعی را ثبت کرده است. سازمان‌های مردم‌نهاد با حضور در بخش‌های اجتماعی، فرهنگی و… اثربخشی و کارآمدی برنامه‌های پیشرفت و توسعه را تسریع می‌بخشند و به عنوان پل ارتباطی میان مردم و دولت مطرح می‌شوند.

در این جلسه تجربیات «انجمن دیاران» در جریان تصویب لایحه‌ی «اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی»، ارائه شد.